Makaleler

Çarşamba, Haziran 26, 2019, 09:58

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işten ayrılan işçilerin bu zorunlu hizmet için ayrıldıkları işyerlerine hizmeti tamamladıktan sonra tekrar dönebilmelerini sağlayan yasal düzenleme 4857 Sayılı İş Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni ,’’ Askerlik ve kanundan doğan çalışma Madde 31 - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrı...


Pazartesi, Nisan 16, 2018, 15:11

Türk Ceza Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı meclise sunulmuştur. Toplam 10 maddeden oluşan bu tasarının 1. maddesi Devlet Memurları Kanununu, 2 ila 4. maddeleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu, 5. maddesi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununu, 6 ila 8. maddeleri Çocuk Koruma Kanununu değiştirecektir.  Kanunlarda öngörülen değişiklik tasarısında amaç; yasama organı vasıtasıyla Çocuklara karşı işlenilen cinsel istismar suçlarında cez...


Perşembe, Mart 15, 2018, 16:22

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7101 sayılı  Kanun 18.03.2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş bu düzenleme ile Tebligatların artık Avukatlara elektronik posta yöntemiyle yapılması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu değişiklik, 01.01.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. 7101 sayılı  Kanunun 48. maddesi ile 7201 sayılı kanunun 7/a maddesinde değişiklik yapılırken 49,50-66 maddeleri ile de 7201 sayılı kanuna...


Pazartesi, Şubat 26, 2018, 11:12

Evcil Hayvan sahiplerinin şüphesiz ki en büyük problemlerinden biri evcil hayvanı ile İstanbul içerisinde yeterince rahat seyahat edememeleridir. İETT yönetmeliği gereğince iett’ ye bağlı toplu taşıma araçlarında küçük ırk köpeklerin boyun tasması ve sahibinin kucağında olması suretiyle taşınabileceği duyurulmuştu. Her ne kadar uygulamada halen çeşitli zorluklarla karşılaşılsa ve kuralları bilmeyen güvenlik görevlilerinin engellemeleri mevcut olsa da, yönetmeliği yanınızda bulundurmak ve kurall...


Pazartesi, Şubat 26, 2018, 11:10

Uzunca bir süredir tartışma konusu olan iş davalarında arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ve dava şartı kabul edilmesine ilişkin düzenlemeler içeren 7036 sayılı kanun 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girerek 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu yürürlükten kaldırmıştır. Şüphesiz ki yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle en çok tartışılan ve yine en çok merak edilen konu Arabuluculuğun dava şartı olarak zorunlu hale getirilmesiydi. Yeni düzenlemeye göre artık bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayan...


Pazartesi, Şubat 26, 2018, 11:04

İki yeni Olağanüstü Hal kapsamından kaynaklı KHK daha Resmi Gazete’ de yayınlandı. Yayınlanması ile beraber de büyük tepki ve tartışmalara da gebe olduğu aşikar. Nitekim Olağan üstü hal sebeplerine dayanmayan bir çok alakasız düzenleme 695 ve 696 sayılı KHK’ lar ile getirildiği gibi, Ceza Muhakemesi Kanununu ve İnfaza İlişkin düzenlemeleri derinden etkileyen değişiklikler de 696 sayılı KHK’ da mevcut. Öncelikle bizce en mühim ve vahim değişiklikleri belirtmekte fayda var; 1. 5271 sayılı Ceza ...


Cuma, Haziran 30, 2017, 11:24

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 5271 sayılı  Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin 5 ila 11. fıkraları arasında düzenlenmektedir. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmedilen cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması durumunda, CMK m.231/5-6’da aranan şartlar oluştuğunda hüküm açıklanmayıp 5 yıl süreyle ertelenecektir. Lakin; Ceza Muhakemesinde usul esastan önce gelir. Dolayısıyla mahkemenin de HAGB kararı vermeden önce uyması gerekl...


Çarşamba, Mayıs 31, 2017, 16:57

DOKU VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİ; Organ transplantasyonu[1] ya da organ nakli organ donörü[2] tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesidir. Bir diğer tanım da şu şekilde yapılabilir, Organ ve doku nakli, görev yapmayacak kadar hasta olan ve hatta bazen insan bedenine zarar verebilecek bir organın başka hiçbir tıbbi çözüm olmadığı için ve tedavi amaçlı olarak başka bir sağlam o...


Çarşamba, Mayıs 17, 2017, 13:46

Sigorta ettiren aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir; a-) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek Bütün sigortalarda olduğu gibi Hekim mesleki sorumluluk sigortasında da sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacıya bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. TTK m1475e göre sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları 10 gün içinde sigortalıya bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca sigortalı kendisine yöneltilen istemleri de aksi kararlaştırı...


Pazartesi, Mayıs 08, 2017, 17:52

Yasalarımıza 2005 yılında yapılan değişikliklerle girmiş olan Uzlaşma hem usul hukuku hem de maddi hukuku içeren karma bir kurum olarak kabul edilmektedir. CMK 253-255 ve TCK 78. maddelerinde yapılan düzenlemelerle günümüzde uzun süren yargılama ve soruşturmaların, mağduru daha da yıpratmaması ve zararının mümkün olan en kısa sürede karşılanmasının sağlanması adına hızla gelişen ve tercih edilen bir hukuki işlem halini almıştır. İlk defa ABD' de ''mediation'' ismiyle ortaya çıkan bu kurum, kelim...

Çözüm Ortaklarımız: Gürbüz & Karoğlu Hukuk
 
Copyright ©2016 Erer Hukuk Bürosu, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım